Kontakt


    Minu tööd on ennekõike tellimustööd ning tellimisvorm ei pruugi suuta kõike, mis Sul meelel on, endasse hõlmata.

    Nahatööde kohta uurimiseks kirjuta julgelt – pane kirja kõik, mida oluliseks esialgu pead ning edaspidises kirjavahetuses saan ma infot vajadusel juurde küsida.

    Kirjadeni!